SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY TURBO SKC-T

Charakterystyka:

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO bez otuliny SKC-T

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO bez otuliny z wentylacją SKC-T

System powietrzno-spalinowy (SPS) do kotłów z zamkniętą komorą spalania

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO, SKC-T
spełnia wymagania dla najnowocześniejszych urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem. Jest to system o układzie koncentrycznym, w którym wnętrze obudowy zewnętrznej komina jest wykorzystane do doprowadzenia powietrza do spalania, a znajdująca się w nim rura ceramiczna służy do odprowadzania spalin z urządzenia grzewczego. Powietrze do spalania w tym systemie prowadzone jest strumieniem przeciwnym do gazów spalinowych, wskutek czego ulega podgrzaniu. Dzięki temu zwiększa się sprawność kotła.

Normy:

System Kominowy CJ BLOK® SKC-T spełnia wymogi normy EN 13063-3 T200 P1 W3 O20 potwierdzone Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPD-030040777 i oferujemy go w czterech przekrojach: Ø100, Ø140, Ø200, Ø250.

Opis montażu:

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO SKC-T OPIS MONTAŻU

Przewody kominowe i wentylacyjne montuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów budynku. Powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu i według wymagań Polskich Norm. Po wykonaniu montażu komina należy dokonać jego odbioru według zaleceń polskiej normy.
System Kominowy Ceramiczny – TURBO SKC-T jest prosty w montażu pod warunkiem przestrzegania wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji montażu. Montaż systemu kominowego powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane ekipy montażowe lub osoby i firmy przeszkolone w zakresie montażu tego typu instalacji. Podczas montażu należy bezwzględnie zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, stosując przepisy BHP.