SYSTEM KOMINOWY METALOWY TURBO SKM-T (t) CJ BLOK®-KOMINUS®

Charakterystyka:

SYSTEM KOMINOWY METALOWY TURBO SKM-T (t) CJ BLOK® - KOMINUS®  jest systemem powietrzno-spalinowym (SPS) przeznaczonym do kotłów z zamkniętą komorą spalania.

Zbudowany on jest z kwasoodpornej rury metalowej odprowadzającej spaliny z kotła oraz kanału powietrznego (wnętrze obudowy zewnętrznej komina PK, PKW) doprowadzającego powietrze konieczne do spalania.

Takie rozwiązanie zapewnia podwyższenie sprawności kotła, ponieważ powietrze zasysane z zewnątrz ulega podgrzaniu płynąc w kierunku przeciwnym do gazów wylotowych.

System SKM-T (t) odprowadza spaliny z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracujących w nadciśnieniu gdzie temperatura spalin nie przekracza T 200 (200˚C).

Zalety komina:
  • Zwiększenie sprawności energetycznej kotła.
  • Możliwość podłączenia do wspólnego systemu kilku kotłów.
  • Odporność na korozję spowodowaną działaniem kwasów.
  • Prosty i szybki montaż.
  • Wysoka szczelność gazowa.
  • Odporność na warunki atmosferyczne.
  • Nie wymaga dodatkowego płaszcza powietrznego. 
  • Nie wymaga dodatkowej izolacji cieplnej.
 

System Kominowy CJ BLOK® - KOMINUS® SKM-T spełnia wymogi normy EN-1856-1 T200 P1 W Vm L50050 O100 potwierdzone Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPD-030046636 i oferujemy go w następujących przekrojach Ø60, Ø80, Ø100, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250, Ø300.

 

 

Zawartość pakietu podstawowego TURBO PP-T:

  rura prosta 0,25 mb
  przedłużenie dolotu trójnika
  dystans
  osłona z otworem Ø125 mm
  trójnik 90˚
  drzwiczki 140x140 mm
  dekiel
  trójnik wyczystki
  odskraplacz z syfonem ze stopką
  konsola wsporcza