No. 1020 - CPR - 030040624

Kominy - Systemy kominowe
z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi

Część 1: Wymagania i badania
dotyczące odporności na pożar sadzy.No. 1020 - CPR - 030040625

Kominy - Systemy kominowe
z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi

Część 2: Wymagania i badania
dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgoceniaNo. 1020 - CPD - 030040777

Kominy - Systemy kominowe
z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi

Część 3: Wymagania i badania
kanałów powietrzno-spalinowych

No. 1020 - CPR - 030034992

Kominy - Części składowe - Obudowy betonowe

No. 1020-CPD-030047682

 Kominy-Ceramiczne Wkłady i Kształtki Kominowe o przekroju 100-300 mm

Wymagania dotyczące paroprzepuszczalności ceramicznych wkładów kominowych

No. 1020 - CPD - 030046636

Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych

  Części składowe systemów kominowych

No. 1488 - CPD - 0052/Z

Wkłady kominowe, kominy dwuścienne,
giętkie kanały wewnętrzne "TARFLEX"

Odporność ogniowa - pustaki wentylacyjne
Deklaracja zgodności nr 1/A/2011

Izolacja kominowa H

Deklaracja zgodności EC nr 2/2011/I

Izolacja kominowa

EN ISO 9001:2008 NR CQS 2217/2013

Produkcja i sprzedaż wibroprasowanych betonowych wyrobów, kominowych systemów ceramicznych i kominowych systemów metalowych.

ISO 9001:2008 CZ-2217/2013