Syfon kondensatu TURBO SYFT
Rodzaj produktu: Syfon kondensatu TURBO
Symbol katalogowy produktu: SYFT
Opis produktu i zastosowanie: Element montowany w odskraplaczu KJZ w celu odprowadzania skroplin.

 

Dane techniczne
Kod Przeznaczenie
SYFT syfon montowany do KJZ w systemach SKC-T celem odprowadzania skroplin